Zaman Buluşması

Logos Seminerleri’nin ana amacı, bilim, felsefe ve sanat alanında farklı konu başlıkları altında bilgi paylaşmak, tartışmak ve ele alınan konuların uzmanı olmayan kişiler tarafından da anlaşılmasına katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

Ele aldığımız konuları yalnızca uzmanlarının anlayabileceği, ulaşılmaz bir şey olmaktan çıkarmaya çalışıyor, ancak bunu yaparken özüne zarar vermeden ya da aşırı basitleştirmeden, bütün zenginliğiyle sunmaya özen gösteriyoruz.

Buluşmalar yalnızca seminerlere katılımın ötesinde, Nesin Matematik Köyü’nde her yönüyle paylaşımın yaşandığı bir zaman dilimi oluyor. Köy’ün insana huzur ve ilham veren bir atmosferi içerisinde işler birlikte paylaşılarak yapılıyor, akşamları birlikte eğleniliyor. Tartışma ve sohbetler derslerin dışında da derinleşerek devam ediyor. Günlük kaygılardan uzaklaşıp Evren’e ve yaşama ilişkin düşüncelere dalmak, onları paylaşmak ve çoğaltmak isteyen herkesi buluşmamıza davet ediyoruz.

20 – 23 Nisan tarihleri arasında yapılacak Buluşmamızın başlığı ‘Zaman’. Zamanın doğası asırlardır filozofların üzerinde tartıştığı bir konu oldu. Biz de buluşmamızda farklı disiplinlerin zaman kavramına nasıl baktığını anlamaya çalışacağız. “Zaman nedir?”, “Zaman öznel bir şey midir yoksa dış bir gerçekliği var mıdır?”, “Zaman kavramı yalnızca insanlara mı aittir?” gibi sorular eşliğinde Zaman kavramını tartışmaya çalışacağız.

Program
Sunumlar
Başvuru